Twitter i kanały RSS
Szybki rozwój i ogromna popularność portali społecznościowych spowodowała, że dziś szukając odpowiedzi na określone pytania w pierwszej kolejności użytkownicy korzystają z mediów takich jak Twitter oraz kanały RSS. Kanałami tymi posługują się serwisy informacyjne, wydawnictwa, portale internetowe, blogi i wiele innych. Stały się one symbolem współczesności, umożliwiającym komunikację i przekazywanie określonych informacji, a także narzędziem marketingowym. Ze względu na powszechność wykorzystania oraz siłę oddziaływania na użytkowników, media społecznościowe stanowią szerokie pole działania dla naukowców i badaczy z różnych dziedzin nauki i biznesu.

Portale społecznościowe dostarczają danych o firmie, produktach, konkurencji, branży, dyskursie politycznym, komentarzach społecznych, bieżących wydarzeniach lub informacji z całego świata na praktycznie każdy temat. Oprogramowanie QDA Miner do analizy jakościowej tekstu i współpracujący z nim pakiet WordStat zostały zaprojektowane, aby pomóc w analizie niestrukturalnych danych tekstowych. Producent cały czas rozwija aplikację i w kolejnych edycjach dodaje nowe funkcje, aby ulepszyć i ułatwić proces analizy danych.

Jedna z nowych funkcji QDA Miner 5 pozwala użytkownikom na bezpośredni import danych z Twittera i kanałów RSS oraz monitorowanie tych źródeł.

Wykorzystanie tej opcji zaczynamy od stworzenia projektu w QDA Miner 5. Następnie z menu wybieramy Import from datafiles or webservices, Social media, a następnie wybieramy kanały RSS lub Twitter.


Dane zostaną zaimportowane do QDA Miner. W kolejnym kroku użytkownik wybiera projekt, do którego dane mają być zamieszczone i można rozpocząć analizę.

W przypadku wybrania opcji importowania z Twittera pojawi się następujące okno. Użytkownik będzie mógł zaznaczyć listę zmiennych oraz parametry czasowe.

Baza danych Twitter umożliwia użytkownikowi powrót przez 7 dni w celu pobierania informacji. Nowa funkcja QDA Miner pozwala również użytkownikowi monitorować swoje tweety lub kanały informacyjne w tle i importować je, co umożliwia zachowanie aktualnych danych. Celem wykorzystania powyższej opcji należy kliknąć pole Live Monitoring, a następnie ustawić częstotliwość oraz datę końcową - program QDA Miner zaktualizuje wówczas kanały RSS lub Tweety od czasu ostatniego importowania danych z tych źródeł.


Po zaimportowaniu dokumentów do QDA Miner 5.0 należy określić nazwę projektu i można rozpocząć swoją analizę jakościową.

Dane z Twittera i kanałów RSS mogą być używane do monitorowania swojej marki i pomocy w identyfikowaniu osobowości marki. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: What is Brand Image and Brand Personality Analysis?

Kanały RSS są bardzo pomocne w badaniach media framing, które koncentrują się na tym, jak media prezentują konkretny temat i jakie są czynniki, które mogą wywierać wpływ na ten proces. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: What is Media Framing Analysis?

Opisana powyżej funkcja jest jedną z wielu nowych cech programu QDAMiner 5. Więcej nt. nowości w QDA można znaleźć na naszej stronie.

Script logo