ProSuite

ProSuite jest zintegrowanym zbiorem aplikacji i narzędzi umożliwiających, analizę i powiązanie danych strukturalnych i nie strukturalnych. Pakiet pozwala wykonywać zaawansowaną analizę jakościową dokumentów tekstowych oraz obrazów z użyciem aplikacji QDA Miner, następnie dogłębną analizę tekstu z użyciem technik data i tekst miningowych z użyciem WordStat i wreszcie klasyczną analizę statystyczną danych numerycznych i kategorycznych dzięki programowi SimStat.

Dane jakościowe i ilościowe
Współdziałanie QDA Miner, WordStat i SimStat pozwala na zintegrowanie danych numerycznych i tekstowych w jednym projekcie i płynne poruszanie się w analizie pomiędzy danymi ilościowymi i jakościowymi. Co ważniejsze, występowanie danych strukturalnych i niestrukturalnych w jednym zbiorze umożliwia znajdowanie zależności pomiędzy tekstem, liczbami i danymi kategorycznymi. Na przykład, można łatwo analizować relacje między zamkniętymi i otwartymi pytaniami z ankiety, identyfikować trendy tematów na portalach społecznościowych w czasie, dowiadywać się, jak komentarze osób wspierających na forach zależą od komentarzy przeciwników, albo z łatwością odkrywać różnice w użytym słownictwie w zależności od płci, wieku lub lokalizacji geograficznej.


Integracja różnych metod analitycznych
Istnieje wiele sposobów ekstrakcji danych ze zbiorów tekstowych. Metody takie jak analiza jakościowa danych, text mining lub analiza treści są tylko przykładami. Każda metoda analizy tekstu ma swoje mocne oraz słabe strony, co oznacza, że nie ma jednej wspólnej techniki do analizy wszystkich tekstów. Jednak obecnie większość narzędzi analitycznych na rynku, opiera się na jednym podejściu do analizy tekstu. Aplikacje firmy Provalis Research oferują platformę, która pozwala użytkownikowi na wybór stosownej metody najlepiej pasującej do przeprowadzanej analizy i zbioru danych.


Script logo