Import wiadomości z Reddit


Reddit to serwis społecznościowy z ponad 200 milionami użytkowników miesięcznie, przedstawiający linki do różnorodnych informacji, które ukazały się w Internecie. Serwis ten określany jest jako „pierwsza strona Internetu”, ponieważ jego zawartość jest generowana poprzez swego rodzaju głosowanie użytkowników. Zasadą działania tego serwisu jest możliwość zgłoszenia przez każdego jego użytkownika linku, który później jest poddawany głosowaniu przez innych użytkowników. Głosowanie polega na dodawaniu lub odejmowaniu jednego punktu do wyniku danego linku, co w połączeniu z czasem istnienia określonego linku służy do ustalenia pozycji danej informacji na stronie głównej. Każdy link jest zgłaszany do oddzielnej kategorii, zwanej subredditem lub redditem. Na podstawie indywidualnych głosowań oraz zasubskrybowanych kategorii każdemu z użytkowników przedstawiana jest lista polecanych linków.

Serwis Reddit znajduje się aktualnie w pierwszej piątce rankingu najpopularniejszych serwisów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych. Właśnie dlatego firma Provalis postanowiła umożliwić użytkownikom łatwe wykorzystanie programu QDA Miner 5 do importowania zawartości Reddit do analizy.

Aby rozpocząć pracę należy utworzyć projekt w programie QDA Miner 5. Oprogramowanie do analizy jakościowej wyświetli menu. W kolejnym kroku należy wybrać import z plików danych lub serwisów internetowych, media społecznościowe, a następnie wybierać opcję Reddit (Import from datafiles or webservices, Social media, Reddit).


Jeśli została wybrana opcja importu z Reddit, wyświetlony zostanie następujący ekran.
Użytkownik zostanie poproszony o wyszukanie postów, adresu URL wpisu lub subredditów.


Jeśli wybrane zostaną posty, wyświetlona zostanie następująca karta. Będzie można wybrać posty i wypełnić listę zmiennych oraz innych parametrów. Komentarze z wybranych postów zostaną zaimportowane do projektu QDA Miner.


Reddit pozwoli na powrót do bazy danych w celu pobrania informacji. Producent utworzył funkcję monitorowania, która pozwala na monitorowanie treści Reddit w tle, jeśli zachodzi taka potrzeba. W tym celu należy kliknąć na pole Live Monitoring, a następnie ustawić częstotliwość i datę końcową, a program QDA Miner zaktualizuje zawartość Reddit na podstawie czasu ostatniego importu z serwisu.

Gdy dokumenty zostaną zaimportowane do programu QDA Miner, będzie trzeba podać nazwę projektu i można rozpocząć analizę jakościową.
Dane z kanałów Reddit mogą być przydatne w badaniach komunikacji znanych jako media framing, które koncentrują się na tym, jak media prezentują określony temat i jakie są czynniki, które mogą wywierać wpływ na ten proces.

Script logo