Import dokumentów
Narzędzia do zarządzania danymi bibliograficznymi są powszechnie wykorzystywane przez naukowców i autorów z całego świata, którzy pracują z dużą ilością dokumentów naukowych. Są one wykorzystywane do wyszukiwania, przechowywania i organizowania danych bibliograficznych, abstraktów i pełnych dokumentów.

Rosnąca popularność cyfrowych publikacji spowodowała, że coraz więcej materiałów jest dostępnych w PDF i innych formatach. Kilka systemów do zarządzania danymi bibliograficznymi posiada własne narzędzia do przeszukiwania baz danych. Dzięki temu naukowcy mają dostęp do dużej ilości informacji, a w wyniku tego uzyskują dużą ilość tekstu do analizy.

Jedna z nowych funkcji programu QDA Miner 5 umożliwia bezpośredni import dokumentów z programów do zarządzania danymi bibliograficznymi tj.: Endnote, Zotero i Mendeley, by analiza tekstu przebiegała szybciej i łatwiej.

Proces importu należy rozpocząć od utworzenia projektu w QDA Miner 5. Po ukazaniu się menu należy wybrać opcję Import from datafiles or webservices, Reference Managers i wybrać preferowany program.


Następnie QDA Miner wyświetli ekran umożliwiający wybranie zmiennych do importu.


Po kliknięciu OK użytkownik zostanie przekierowany do wybranego programu i poproszony o podanie swoich danych identyfikacyjnych.


Po zalogowaniu się użytkownik będzie mógł wybrać, które ankiety mają być importowane do QDA Miner 5. Istnieje możliwość importowania wszystkich pytań użytkownika lub tylko wybranych. Po zaimportowaniu ankiety do QDA Miner 5 użytkownik określa nazwę projektu i jest gotowy do rozpoczęcia analizy danych.

Kolejną funkcją dodaną do opcji importu jest możliwość aktualizacji tworzonego projektu bez konieczności rozpoczynania pracy od początku. Możliwy jest import danych z ankiety, kontynuowanie badania, a następnie import dalszych odpowiedzi w późniejszym terminie.

Jeśli zainteresują Państwa informacje na temat wykorzystania programów QDA Miner i WordStat do badań scjentometrycznych i bibliometrycznych zapraszamy na stronę: What are scientometrics and bibliometrics?.

Opisana powyżej funkcja jest jedną z wielu nowych cech programu QDAMiner 5. Więcej nt. nowości w QDA można znaleźć na naszej stronie.

Script logo