WordStat

Nowość - Wersja 2023

Potrzebujesz wydobyć informacje z dużej ilości dokumentów, formularzy zwrotnych lub zamkniętych/otwartych kwestionariuszy?

WordStat jest jedynym w pełni elastycznym i łatwym w użyciu programem do analizy tekstu. Posiada narzędzia do wyszukiwania tekstu, szybkiego wydzielenia tematów i tendencji lub dokonywania dokładnej i precyzyjnej ilościowej analizy zawartości. Ścisła integracja z programem SimStat, służącym do statystycznej analizy danych, oraz programem QDA Miner do jakościowej analizy danych, zapewniają pełną elastyczność w zakresie analizy tekstu oraz połączenie jego zawartości ze strukturą informacji (dane numeryczne i kategoryczne).

Do czego służy WordStat?
 • analiza zawartości zamkniętych/otwartych zapytań, zogniskowany wywiad grupowy i transkrypcja
 • business intelligence oraz analiza konkurencyjności stron www
 • wydobywanie informacji i wiedza w zakresie odkryć naukowych z raportów wydarzeń, zażaleń klientów i komunikatów
 • analiza nowych informacji zamieszczanych w sprawozdaniach lub literaturze naukowej
 • automatyczne wyróżnianie i sortowanie dokumentów
 • systematyka rozwoju i atestacja
 • wykrywanie oszustw, identyfikacja autora i analiza patentowa


Główne cechy
 • zintegrowane narzędzia do analizy wyszukanego tekstu i wizualizacji (grupowanie, wielowymiarowe skalowanie, mapa kliknięć, analiza zgodności)
 • hierarchiczna kategoryzacja słowników lub systematyka w oparciu o słowa, wzorce wyrazu, wyrażenia i regułę sąsiedztwa
 • przeszukiwanie słowników i fraz w celu wydobycia terminów technicznych, powtarzających się pojęć i tematów
 • narzędzia do wyszukiwania słowa kluczowego i słowa kluczowego w kontekście, które umożliwiają szybką identyfikację powiązanych segmentów tekstu
 • algorytm uczenia maszynowego do automatycznej klasyfikacji tekstu (metodą Naive Bayes’a i K-najbliższych sąsiadów) z cechami automatycznej selekcji i atestacja narzędzi
 • import dokumentów i eksport danych, tabel i wykresów, obsługuje standardowe formaty stosowane w przemyśle

Główne korzyści
WordStat w prostym środowisku programowym oferuje:
 • narzędzia do wyszukiwania tekstu i analizy zawartości , które umożliwiają analizę wielu informacji zapisanych bez określonej struktury
 • zintegrowane narzędzia do sporządzania wykresów, wizualizacji i raportów
 • pełna kontrola nad procesem analizy i wystarczająca dokładność danych pozwalają na osiągnięcie idealnej równowagi między analizą wydajności a precyzją uzyskanych wyników
 • wsparcie analityczne przy podejmowaniu ważnych decyzji

Script logo