Analiza treści przemówień

Nagłówki dzisiejszych wiadomości są przepełnione międzynarodowymi doniesieniami nt. rozprzestrzeniania broni jądrowej, porozumieniach w sprawie zmian klimatycznych, umowach o wolnym handlu i innych kwestiach globalnych.

W informacjach tych znajdują się często odniesienia do społeczności międzynarodowej. Na przykład jeden z niedawnych nagłówków twierdził, że w swoim wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, prezydent USA Donald Trump pochwalił społeczność międzynarodową za głosowanie za sankcjami wobec Korei Północnej. W rzeczywistości Trump chwalił członków ONZ za głosowanie za sankcjami, ale nigdy nie wypowiedział terminu "społeczność międzynarodowa".


Mimo to, termin ten jest regularnie używany przez dziennikarzy, naukowców, polityków i wielu innych i nasuwa się pytanie, co to naprawdę znaczy. Dr Mor Mitrani, członek programu Berlin-Jerusalem Joint Post-Doctoral Program, opublikowała niedawno pracę, w której zadaje pytanie: Czym jest społeczność międzynarodowa? Aby pomóc w odpowiedzi na to pytanie, wykorzystała zautomatyzowaną analizę treści i modelowanie tematów. Praca Mor Mitrani została zatytułowana: The Discursive Construction of the International Community: Evidence From the United Nations General Assembly. W dokumencie autorka sugeruje, że "badając sposoby, w jakie państwa komunikują się i rozmawiają o społeczności międzynarodowej, możemy dowiedzieć się, czym ona jest, jakie są jej główne elementy i jaką rolę odgrywa w polityce światowej." W swojej analizie dr Mitrani użyła oprogramowania do wyszukiwania tekstów WordStat, w celu przeprowadzenia automatycznej analizy tekstowej 4264 przemówień wygłoszonych podczas dorocznej ogólnej debaty Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wystąpienia zostały wygłoszone przez przedstawicieli państw członkowskich od 1992 do 2014 roku.

Opisując swoją metodę, dr Mitrani pisze: "Badania empiryczne mają na celu ocenę częstotliwości i gęstości pojęcia ‘społeczność międzynarodowa’ oraz odwzorowanie kontekstów i tematów z nim związanych." W ramach swojej analizy wykorzystała oprogramowanie WordStat do analizy 4264 przemówień, wszystkich odniesień do frazy ‘społeczność międzynarodowa’. W ten sposób wygenerowany został podzbiór 15122 zdań (przypadków) do analizy. Na podstawie tej analizy dr Mitrani była w stanie określić, w jakim stopniu państwa członkowskie używały terminu "społeczność międzynarodowa" w przemówieniach i określić ich częstotliwość. Badała również kontekst, w którym termin był używany przez konkretne państwa, takie jak Stany Zjednoczone.

Jednak, jak pisze autorka, "jakościowa weryfikacja odniesień do społeczności międzynarodowej jest ograniczona pod względem możliwości przedstawienia pełnego obrazu tego, kim jest społeczność międzynarodowa, nie mówiąc już o jej dynamice, (to) wymaga szerszej i bardziej kompleksowej analizy, która łączy ze sobą wszystkie odniesienia”. Aby zbadać "stos" i spróbować zrozumieć, w jaki sposób stany dzielą konstrukcję społeczności międzynarodowej, autorka wykorzystała funkcję modelowania tematów w programie WordStat.


Uwaga: W tabeli przedstawiono dziesięć najczęściej występujących tematów w odniesieniach do społeczności międzynarodowej na podstawie analizy słów kluczowych według przypadków i wykorzystania stanów (n = 15,122, 1992-2014).

W tabeli autorka podzieliła tematy na trzy podgrupy, które analizowane były oddzielnie. Autorka zilustrowała swoją analizę konkretnymi odniesieniami z wystąpień związanych z różnymi tematami.

Mitrani pisze: "Ten projekt oferuje trzy wkłady do dziedziny nauki. Teoretycznie rozwija dyskursywną epistemologię jako analityczne ramy dla koncepcji społeczności międzynarodowej. Metodologicznie wykorzystuje metody komputerowej analizy treści, które umożliwiają badanie "stosunków międzynarodowych" w ich najbardziej dosłownym znaczeniu poprzez sposoby, w jaki państwa mówią między sobą o świecie, którym chcą rządzić. Empirycznie, proponuje dodatkowy pryzmat do interpretacji szeregu wspólnych zasad postępowania, które stanowią społeczność międzynarodową, a także dynamiki tych zasad od czasu zakończenia zimnej wojny do dziś."

Pełny artykuł Dr. Mitrani znajdą Państwo poniżej.
The Discursive Construction of the International Community

Script logo