Analiza emaili
W dzisiejszych czasach prawie każdy posiada skrzynkę elektroniczną i wykorzystuje ją praktycznie codziennie. Jest to uniwersalne narzędzie XXI wieku. Ilość informacji, które możemy zebrać z poczty elektronicznej jest ogromna.

Korespondencja elektroniczna w ujęciu masowym może zostać wykorzystana do rozwiązywania zagadek kryminalnych, śledzenia dyskusji politycznych, wyróżniania trendów społecznych, zobrazowania, jak różne podmioty zareagowały w dużej transakcji handlowej, itd.

Email jest także efektywnym kosztowo narzędziem badawczym do gromadzenia opinii ludzi z całego świata. Wiadomości elektroniczne zawierają mnóstwo informacji, które mogą być podstawą projektu badawczego, dochodzenia lub być postrzegane jako „część układanki”.

Ręczne analizowanie dużych ilości danych niestrukturalnych w korespondencji elektronicznej może być zadaniem prawie niemożliwym. Celem ułatwienia pracy można wykorzystać oprogramowanie QDA Miner i WordStat, które służą do analizy jakościowej danych zawartych w tekście.

Najnowsza wersja QDA Miner 5.0 posiada nową funkcję, umożliwiającą bezpośrednie importowanie maili do programu celem ich analizy. Istnieje kilka różnych formatów,których można użyć. Poniżej prezentujemy dwa z nich, chociaż wszystkie są podobnie proste.

Rozpoczynamy od utworzenia projektu w QDA Miner 5. Z menu należy wybrać opcję: Import from datafiles or webservices, e-mails i następnie .Mbox. Mbox jest popularnym formatem pliku, w którym wszystkie lub wybrane wiadomości e-mail z wielu usług pocztowych, takich jak Gmail, można skoncentrować i przechowywać w jednym pliku tekstowym na komputerze.


W kolejnym kroku należy wybrać plik .Mbox na swoim komputerze.


Proszę wybrać różne filtry e-maili, które mają zostać zaimportowane i kliknąć Import.


Po zaimportowaniu plików do QDA Miner 5, należy określić projekt do którego mają zostać przypisane dane i można rozpocząć analizę.

W drugim przykładzie po wybraniu Import from datafiles or webservices, e-mails, wybieramy Outlook. Użytkownik zostanie poproszony o wybranie konta Outlook.


Następnie należy wybrać e-maile i pola, które mają być importowane.


Należy kliknąć na Import i wyznaczyć, do którego projektu mają zostać importowane e-maile.

Dane z poczty elektronicznej mogą być używane do wielu typów projektów badawczych akademickich i biznesowych. Mogą one być wykorzystane jako kanał do zbierania odpowiedzi z otwartych pytań ankietowych i/lub lub przez badaczy rynku, którzy wykorzystają e-maile do analizy nastrojów konsumenckich, aby sprawdzić opinie na temat wybranych produktów.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: Coding and Analyzing Open-Ended Questions oraz Voice of the Customer Analysis

Opisana powyżej funkcja jest jedną z wielu nowych cech programu QDAMiner 5. Więcej nt. nowości w QDA można znaleźć na naszej stronie.

Script logo