Import pytań
Ważnym narzędziem w badaniach ilościowych i jakościowych są ankiety internetowe. Platformy badawcze do badań online i tworzenia ankiet otwierają pole do działania dla osób prowadzących różne projekty i badania. Korzystając z nich można łatwo i efektywnie projektować oraz dystrybuować dla odbiorców niemal dowolnej wielkości ankietę. Jednakże głównym wyzwaniem jest analiza danych.

Większość firm dostarcza podstawowe szablony wykresów i diagramy do analizy danych z zamkniętych pytań, ale nie są w stanie przetworzyć danych niestrukturalnych (tekst) w pytaniach otwartych lub połączyć je z pytaniami zamkniętymi w tworzonych ankietach. Dla wielu badaczy jest to etap zbierania najważniejszych informacji. Ręczne przetwarzanie i analizowanie pytań otwartych może być kosztowne i bardzo czasochłonne. Właśnie dlatego do QDA Miner 5 producent dodaje nową funkcjonalność łatwego importu danych z platform do badań internetowych tj.: Survey Monkey, Survey Gizmo, Question Pro, Voxco i Qualtrics.

Działa ona w następujący sposób:
Należy utworzyć nowy projekt w QDA Miner. Program wyświetli następujące menu, z którego należy wybrać polecenie Import from datafiles or web services
Następnie wyświetlone zostanie menu z listą kilku platform badawczych, tj.: Survey Monkey, Survey Gizmo, Question Pro, Fluid Surveys, Voxco i Qualtrics.


Po wybraniu preferowanej platformy, użytkownik zostanie przekierowany do jej strony i zostanie poproszony o wprowadzenie danych w celu uzyskania dostępu do konta.
Po zalogowaniu się użytkownik będzie mógł wybrać, które ankiety mają być importowane do QDA Miner 5. Istnieje możliwość importowania wszystkich pytań użytkownika lub tylko wybranych. Po zaimportowaniu ankiety do QDA Miner 5 użytkownik określa nazwę projektu i jest gotowy do rozpoczęcia analizy danych.

Kolejną funkcją dodaną do opcji importu jest możliwość aktualizacji tworzonego projektu bez konieczności rozpoczynania pracy od początku. Możliwy jest import danych z ankiety, kontynuowanie badania, a następnie import dalszych odpowiedzi w późniejszym terminie.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak QDA Miner i WordStat może pomóc w kodowaniu i analizie otwartych pytań z ankiet i innych źródeł zapraszamy na stronę: Coding and Analyzing Open-Ended Questions.

Opisana powyżej funkcja jest jedną z wielu nowych cech programu QDAMiner 5. Więcej nt. nowości w QDA można znaleźć na naszej stronie.

Script logo