QDA Miner

Nowość - wersja 6

QDA Miner jest łatwym w użyciu mieszanym modelem analizy jakościowej danych, pakietem do kodowania, objaśniania, wyszukiwania i analizowania małych i dużych zbiorów dokumentów i obrazów. Może on być wykorzystany do analizy wywiadu lub zogniskowanej grupowej transkrypcji, dokumentów prawnych, artykułów prasowych, nawet całych książek, a także rysunków, fotografii, obrazów, i innych typów dokumentów wizualnych. Łatwa integracja z programem SimStat, narzędziem do statystycznej analizy danych, i programem WordStat, służącym do analizy zawartości ilościowej oraz modułem text-mining, zapewniają pełną elastyczność w sporządzaniu analizy tekstu i łączą jej zawartość ze strukturą informacji, włączając dane numeryczne i kategoryczne.

Polska wersja językowa
Z przyjemnością informujemy o dostępności polskiej wersji QDA Miner 4. Użytkownicy zainteresowani polską wersją programu powinni zainstalować ostatni bezpłatny update do QDA Miner 4 z adresu:
http://provalisresearch.com/downloads/updates/

Język polski można wybrać za pomocą polecenia LANGUAGE dostępnego w menu PROJECT

Kto używa programu QDA Miner
Każdy kto potrzebuje programu do kodowania, objaśniania, wyszukiwania, badania i wydobywania informacji z małych i dużych zbiorów dokumentów i obrazów, np.
 • Pracownicy naukowo-badawczy nauk społecznych, medycyny i psychologii
 • Socjologowie, osób zajmujących się naukami politycznymi i etnografią
 • Pracownicy zajmujący się badaniem rynku, ankieterzy, analitycy Business Intelligence, fachowców od CRM
 • Analitycy zajmujący się badaniem zbrodni, eksperci zajmujący się wykrywaniem oszustw, prawnicy i radcy prawni
 • Dziennikarze, historycy i asystenci prowadzący prace badawcze
 • Bibliotekarze i specjaliści zajmujący się zarządzaniemWyjątkowe właściwości QDA Miner
Od czasu wprowadzenia do sprzedaży, QDA Miner stał się produktem wyznaczającym główne tendencje wśród programów stosowanych do wspieranej komputerowo analizy jakościowej danych przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, takich jak:
 • Zintegrowane narzędzia statystyczne i wizualizacyjne, takie jak: grupowanie, skalowanie wielowymiarowe, mapy kliknięć (heatmaps), analiza zgodności i analiza następstwa pozwalają użytkownikowi na szybką identyfikację wzorów i tendencji, wyszukiwanie danych, a także opisywanie, porównywanie i testowanie hipotez. Wszystkie ww. narzędzia są łatwo dostępne (za pomocą zaledwie paru kliknięć myszką). Nie ma potrzeby zakupu odrębnego programu statystycznego lub przenoszenia danych do innej aplikacji. Jest to jeden z głównych powodów, dlaczego QDA Miner jest uznawany przez wielu za najlepszy i wciąż jedyny dostępny na rynku mieszany model analizy jakościowej danych.
 • Unikalne narzędzie do zarządzania raportami (report manager) umożliwia przechowywanie w pojedynczej lokalizacji zapytań i wyników analiz, tabel i wykresów, uwag i notatek. Jego zarys projektu jest idealny do organizacji wiadomości, wyciągania wniosków i interpretacji, śledzenia postępów, wsparcia przy sporządzaniu pisemnego raportu.
 • Rozbudowany rejestr komend, który śledzi dostęp do każdego projektu, operacji kodowania, transformacji, zapytań i wykonanej analizy. To narzędzie może być wykorzystane do dokumentowania procesu analizy i nadzoru pracy zespołowej, a także do przywoływania i powtarzania wcześniej wykonanych zapytań i analiz i unieważniania niektórych operacji wykonanych parę dni lub nawet miesiąc temu. Rejestr ten dostarcza bezcennych informacji do tworzenia szczegółowego zapisu zdarzeń (audit trail), całkiem przydatnego do zapewnienia przejrzystości procesu badawczego i ustanowienia wiarygodności badań.
 • Wyjątkowe, potężne narzędzia do wyszukiwania i analizy tekstu – łącznie z możliwością wyszukiwania w oparciu o słowa kluczowe (Keyword Retrieval) i nową funkcją przeszukiwania i tworzenia zapytań do bazy danych (Query-by-Example) – technologia wykorzystywana w różnorodnych dziedzinach, takich jak: wyszukiwanie informacji, uczenie maszynowe (machine learning), lingwistyce komputerowej i wydobywanie danych statystycznych z tekstu (text mining).
 • Praca zespołowa wspierana możliwością ustawień dla wielu użytkowników, wygodne narzędzia do współpracy, szerokie możliwości w zakresie scalania wybranych dokumentów w celu stworzenia jednego projektu, kodowania, komentarzy, raportów i rejestru wejść (log entries) różnych niezależnie pracujących kodujących. Moduł do oszacowania analizy zgodności (inter-raters agreement), który zapewnia użytkownikowi rzetelne kodowanie od wielu kodujących

Inne cechy programu:
QDA Miner dostarcza bardzo zaawansowanych narzędzi do przeprowadzenia pełnej i dogłębnej analizy, jednocześnie dając pełną kontrolę nad danymi. Wybrane oferowane w programie narzędzia:
 • Intuicjne kodowanie na ekranie (on-screen coding), komentarze tekstowe i obrazy z dodatkowymi elastycznymi cechami, takimi jak: kodowanie dwuprzebiegowe

Script logo