GeokodowaniePo wykonaniu badań naukowych lub komercyjnych opracowane dane zawierają wiele ważnych odnośników z różnych miast, stanów i krajów. Zgromadzone dane zawierają odpowiedzi z ankiet internetowych oraz wyniki przeszukiwania mediów społecznościowych i kanałów RSS zawierających komentarze i trendy związane z określonym produktem lub projektem badawczym. Kolejny etap to kodowanie i analiza opinii klientów otrzymanych z działu obsługi klienta strony internetowej lub ze skrzynki e-mail. Wszystkie te informacje dostarczają bogatych danych tekstowych w wybranym obszarze zainteresowań.

Jednak komentarze i wyniki badań różnią się w zależności od tego skąd pochodzą oraz mogą przedstawiać geograficzną stronniczość prezentowanych wyników na podstawie klimatu, języka, kultury lub innych czynników. Jeśli w projekcie lub prezentacji ważna jest lokalizacja danych, to przydatna będzie nowa funkcja geokodowania, w nowej wersji programu QDA Miner 5. Pozwala ona wyodrębnić i przekształcić dane geograficzne, tj. miast, państw, kodów pocztowych i adresów IP, na współrzędne geograficzne.

Funkcja geokodowania działa w następujący sposób:
Po otwarciu projektu w programie QDA Miner 5 należy w górnym pasku narzędzi wybrać Variables, a następnie kliknąć na Geocoding.

Następnie należy wyznaczyć zakres poszukiwania zmiennych. W tym przykładzie geokodowania, do przeszukiwania i konwersji wybrano lokalizacje Stany / Prowincje/ Kraje, i określono, że dane wyjściowe mają przedstawiać szerokość i długość geograficzną. QDA Miner 5 przeszuka wszystkie przypadki w projekcie i doda zmienne dla każdego przypadku.


Być może ten wynik nie jest wystarczająco precyzyjny dla badań lub użytkownik chce szukać dokładniejszych danych. Adresy IP z komunikacji elektronicznej często dają dokładną lokalizację miasta, skąd pochodzi wymiana informacji. Jeśli wybrane zostaną adresy IP jako część zmiennych przypadku należy wybrać IP Addresses z menu geokodowania, a następnie wybrać zmienne wyjściowe, w tym przypadku wybrano miasto, stan, kraj, długość i szerokość geograficzną.
QDA Miner 5 wyszuka adresy IP we wszystkich przypadkach i zaktualizuje zmienne użytkownika. W przykładzie poniżej wykluczono informacje o adresie IP, ponieważ jest ona poufna.
Teraz zmienne obejmować będą bardziej szczegółowe grupy lokalizacji geograficznych. Można wykorzystać te informacje do tworzenia map, takich jak:mapy interaktywnych wykresów punktów danych, mapy cieplne i mapy dystrybucji.

Tworzenie ww. map w programie QDA Miner 5 zostanie opisane w jednym z następnych biuletynów.

Nowe funkcje geokodowania i mappingu są zawarte w nowej wersji programu QDA Miner 5 , a także są dostępne w pakiecie WordStat. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:
http://provalisresearch.com/products/content-analysis-software/wordstat-whats-new/

Opisana powyżej funkcja jest jedną z wielu nowych cech programu QDAMiner 5. Więcej nt. nowości w QDA można znaleźć na naszej stronie.

Script logo