Skrypty i multimedia

Okno skryptu jest używane do wprowadzania i edycji komend. Polecenia te mogą być też odczytywane z pliku skryptu, wpisywane przez użytkownika lub generowane automatycznie przez program. Kiedy skrypty używane są z funkcją zapisu, mogą być także wykorzystane jako rejestr do wyszukiwania śladów analizy wykonanej podczas sesji. Polecenia te mogą zostać wykorzystane w celu ponownego przeprowadzenia analizy w sposób automatyczny. Dodatkowe polecenia pozwalają tworzyć prezentację programów, wspomagać prowadzenie e-learningu lub w inny sposób być użyteczne w procesach edukacyjnych.


Podstawowe opcje
  • Analiza statystyczna, filtracja danych i przekształcanie komend
  • Właściwości funkcji zapisu służące do automatycznego generowania poleceń korespondują z operacjami wykonanywanymi z poziomu menu lub okna dialogowego
  • Właściwości funkcji kontrolnych, takie jak instrukcje warunkowe IF-THEN-ELSE, komendy GOTO lub GOSUB, RUN służące do uruchamiania programów zewnętrznych itp.
  • Możliwość czytania, pisania i wykonywania operacji matematycznych na określonych przez użytkownika zmiennych lub polach baz danych
  • Tworzenie menu, okien tekstowych, wejściowych, dialogowych, pozycji wielokrotnych zapytań (odpowiedzi mogą być gromadzone w pamięci zmiennych lub pliku danych)
  • Cechy multimedialne: odtwarzanie dźwięku (.WAV), muzyki (.MDI), plików filmowych (.AVI), przedstawienie grafiki (.BMP) i tekstu.

Script logo