Dane statystyczne

Okno danych jest arkuszem kalkulacyjnym podobnym do edytora danych, gdzie można wprowadzać, przeglądać i edytować wartości.
  • Plik danych może gromadzić do 2035 zmiennych (lub pól danych)
  • Możliwość wprowadzenia prostego tekstu jak i w pełni sformatowanych dokumentów tekstowych
  • Import: plików tekstowych gdzie dane mogą być rozdzielone przecinkami lub znakiem tabulacji, plików DBase, FoxPro, Excel, MS Access, Paradox, Lotus, Quattro Pro, SPSS/PC+ i SPSS Windows
  • Export: plików tekstowych gdzie dane mogą być rozdzielone przecinkami lub znakiem tabulacji, plików DBase, FoxPro, Excel, MS Access, Paradox, Lotus, Quattro Pro, SPSS/PC+ i XML
  • Możliwość łączenia i agregacji plików danych
  • Wsparcie dla zmiennych i wartości opatrzonych etykietami, do trzech brakujących wartości
  • Możliwość filtracji przy użyciu kompleksowych wyrażeń xBase
  • Dane siatki mogą być sortowane na podstawie jednej lub kilku zmiennych
  • Siatka sporządzona zgodnie z wymaganiami użytkownika daje możliwość wyboru jakości prezentacji plików danych
  • Możliwość transformacji danych (włączając przekształcenie warunkowe). Simstat zawiera ponad 50 funkcji transformacji włączając trygonometryczne, statystyczne, funkcje liczb pseudolosowych


Script logo