Dane wyjściowe

  • Możliwość wstawiania pustych stron w celu zapisywania uwag i komentarzy, nakreślanie ogólnego zarysu planu analizy lub zapis interpretowanych wyników
  • Dzięki dodaniu zakładek w notatniku istnieje możliwość stworzenia sekcji do gromadzenia różnych rodzajów analiz
  • Indeks wszystkich analiz jest generowany automatycznie. Może on być wykorzystany w celu szybkiej lokalizacji i przejścia na określoną stronę, przeglądania stron w obrębie notatnika lub usuwania określonych stron
  • Nowość w wersji 2.5 - możliwość zmiany atrybutów czcionki (pogrubienie, podkreślenie, wyróżnienie, kursywa) i kolorów czcionki
  • Nowość w wersji 2.5 - nowe narzędzia, dzięki którym można podświetlać tekst w celu jego wyróżnienia
  • Nowość w wersji 2.5 - notatnik może być eksportowany do sformatowanego lub prostego tekstu


Script logo