Nowości w SimStat

Główne nowości w wersji 2.6
 • Zapis całego projektu w jednym pliku
 • Nowocześniejszy interfejs
 • Zapis wyników statystycznych i wykresów w Report Manager
 • Ulepszona integracja z QDA Miner

Główne nowości w wersji 2.5
 • Nowy moduł do analizy czynnikowej
 • Obrazowanie kowariancji lub analizy składowych głównych i głównych osi (do 2000 zmiennych)
 • Analiza czynnikowa typu Q
 • Liczba wyciągniętych czynników może być ustawiana manualnie lub regulowana w stosunku do kryterium minimalnej wartości własnej
 • Wykres osypiska w zależności od wartości własnej
 • Opcjonalna rotacja ortogonalna varimax od wprowadzonych czynników
 • Wydruk statystyki opisowej i macierzy korelacji dla wszystkich zmiennych w zbiorze danych
 • Możliwość obliczeń w oparciu o czynniki ważone
 • Czynnik oceny może być przedstawiany na ekranie lub zapisany na dysku
 • Nowy moduł do klasycznej analizy pozycyjnej (wcześniej jako dodatek StatItem), możliwość skalowania rozwoju i testowania wielokrotnego wyboru pozycji kwestionariusza
 • Import danych z Microsoft Access
 • Przechowywanie wyników jako tekstu sformatowanego - możliwość obróbki
 • Nowa pomoc w formacie HTML
 • Wiele innych...

Script logo