Tworzenie wykresów

Wszystkie wykresy wysokiej rozdzielczości, które zostały stworzone podczas pracy w programie mogą być przedstawiane w oknie wykresu. Okno to może być wykorzystane do oglądania wykresów i wykonywania różnorodnych operacji zarówno na pojedynczych wykresach, jak i na całym zbiorze wykresów. Można na przykład modyfikować różne atrybuty wykresu, zachowywać te wykresy na dysku, eksportować je do innej aplikacji przy użyciu schowka lub plików, a także drukować. Istnieje także opcja usunięcia określonego wykresu lub jego modyfikacja w obrębie okna.

Podstawowe opcje wykresów:
  • Pełna kontrola nad osiami, tytułami, legendą, kolorami, liniami itp.
  • Wykresy mogą być eksportowane do plików lub kopiowane do schowka w formacie bitmapy lub metafile
  • Wykresy przy kopiowaniu mogą być posegregowane na zakładki celem ich obróbki w innych programach


Script logo