Skip Navigation
 

IMSL Fortran


Biblioteka IMSL Fortran jest kompletnym zbiorem funkcji z zakresu matematyki i statystyki. Łączy w sobie elastyczność i wydajność języka Fortran zarówno dla systemów z pamięcią rozproszoną jak i pamięcią współdzieloną architektur wieloprocesorowych.

Dwie edycje biblioteki

Biblioteka dostępna jest w dwóch edycjach:
 • IMSL Fortran Numerical Library
 • IMSL Thread Safe Fortran Numerical Library
Edycja standardowa jest całościowym zbiorem wysoko wydajnych i bardzo dokładnych funkcji matematycznych i statystycznych. W najnowszej edycji dodano nowe procedury optymalizacji oraz szeregów czasowych w zmodyfikowanym, łatwiejszym w użyciu interfejsie.

Edycja Thread Safe jest jedyną w swoim rodzaju biblioteką dającą 100% bezpieczeństwo wątkowe. Zawiera wszystkie algorytmy oraz cechy wersji standardowej wraz z specjalną funkcjonalnością dla bezpiecznych obliczeń wątkowych. Oznacza to że wszystkie procedury zostały przetestowane pod kątem użycia ich w wielowątkowych aplikacjach równoległych.

Bezpieczeństwo wątkowe pozwala programistom wywołać tę samą procedurę wielokrotnie w programie w taki sposób, że będą one działać równolegle. Edycja ta jest dostępna dla wyselekconowanych platform.

Funkcjonalność matematyczna
 • Układy liniowe
 • Analiza układów własnych
 • Interpolacja i aproksymacja
 • Całkowanie i różniczkowanie
 • Równania różniczkowe
 • Transformacje (Fourier’a, LaPlace’a)
 • Równania nieliniowe
 • Optymalizacja
 • Funkcje specjalne
 • Narzędzia
Funkcjonalność statystyczna
 • Funkcje podstawowe
 • Regresja
 • Korelacja i kowariancja
 • Analiza wariancji i projektowanie doświadczeń
 • Analiza danych kategoryzowanych i dyskretnych
 • Statystyka nieparametryczna
 • Testy zgodności dopasowania
 • Szeregi czasowe i przewidywanie
 • Metody multiwariacyjne
 • Analiza przeżywalności
 • Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa
 • Generator liczb pseudolosowych
 • Data Mining
Cechy biblioteki
 • Zaawansowane algorytmy matematyczne i statystyczne. W bibliotece zawarte są wszystkie procedury z rodzinny IMSL Fortran łącznie z IMSL F90 Library, IMSL Fortran 77 Library oraz cechy przetwarzania równoległego. Biblioteka zawiera również funkcje ScalLAPACK. Z procedur można korzystać dzięki bardzo wygodnym modułom interfejsowym znacznie skracającym czas przygotowania aplikacji.
 • Kompatybilność wstecz – oznacza to całkowitą zgodność z poprzednimi standardami FORTRAN. Nie ma potrzeby żadnych modyfikacji w istniejących kodach źródłowych (można wywołać np. funkcje języka FORTRAN 77 w składni Fortran 77).
 • Wszystkie biblioteki IMSL zostały dokładnie przetestowane dzięki czemu są to obecnie na rynku najbardziej bezpieczne i dokładne zbiory procedur języka Fortran
 • Obsługa SMP/OpenMP (Symetric Multi Processor/Open Multi Processor) – możliwość stosowania funkcji w środowiskach wieloprocesorowych
 • Obsługa MPI (Message Passing Interface) – biblioteka daje możliwość użycia dynamicznego interfejsu dla obliczeń matematycznych dla układów rozproszonych poprzez interfejs MPI. Daje to możliwość:
      - kontroli obliczeń na nodach serwerowych
      - skalowania zasobów obliczeniowych
      - użycia automatycznych priorytetów procesora
      - stosowania algorytmów powodujących ciągłe pozostawania procesora aktywnym
      - integracji obliczeniowej
      - dynamiczne przetwarzanie błędów
      - użycia funkcjonalności z sieci homogenicznych i heterogenicznych
      - użycia nazw opisowych interfejsów rodzajowych
      - korzystania z programów testowych i aplikacji badających szybkość aplikacji
      - budowy aplikacji działających na pakietach danych (box data)
 • Wydajne procedury optymalizacji nieliniowej
 • Algorytmy szeregów czasowych (część składowa pakietu TIMASAC)
 • Procedury quasi Monte Carlo dla całkowania układów wielowymiarowych
Dokumenty

    Broszura na temat biblioteki IMSL Fortran (ang.)
    Zbiór procedur zawartych w bibliotece IMSLFortran (ang.)
    Obsługiwane platformy w IMSLFortran (ang.)