Licencje

Typy licencji ze względu na rodzaj użytkownika
Dostępne są licencje roczne oraz wieczyste następujących typów:
 • Commercial - do zastosowań komercyjnych
 • Akademickie:
  • Funded Research - do celów dydaktycznych oraz badawczych (roczna lub bezterminowa)
  • Academic - do celów edukacyjnych (roczna lub bezterminowa)
  • Classroom - do celów dydaktycznych (roczna lub bezterminowa)
  • Studencka - do celów dydaktycznych (roczna lub półroczna)

Typy licencji ze względu na typ instalacji i czas trwania licencji
Dostępne są licencje roczne oraz wieczyste następujących typów:
 • Single User - licencja wieczysta
  Zawiera 12-miesięczny support, który można odnawiać
 • Single User - subskrypcja 1-roczna Zawiera prawo do pomocy technicznej i uaktualnień
 • Network
  Sieciowa licencja pływająca przeznaczona dla 3, 5 lub 10 użytkowników równoczesnych.

Z początkiem roku 2018 wycofana została ze sprzedaży okrojona wersja aplikacji (Design-Easy). Jedyną oferowaną aplikacją jest aktualnie pełna wersja Design-Expert.

Annual Support&Maintenance (AS&M)
Każda nowa bezterminowa licencja programu Design-Expert Single-User obejmuje 12-miesięczny Annual Support & Maintenance (AS&M). Kontrakt serwisowy umożliwia pobieranie wszystkich uaktualnień do programu (updates/upgrades), które ukażą się w czasie jego trwania oraz korzystanie z serwisu technicznego producenta.

W kontraktach serwisowych musi być zachowana ciągłość. Jeśli użytkownik nie odnowił kontraktu przez ponad rok, musi wnieść opłatę za zaległy rok plus opłatę za rok bieżący, aby czerpać korzyści z Maintenance. W przypadku zaległości w opłatach wynoszących więcej niż dwa lata, należy opłacić zaległy okres plus opłatę za bieżący rok. Jeśli opłaty nie były wnoszone przez kilka lat bardziej opłacalny będzie zakup nowej licencji.

Kontrakt serwisowy zastąpi równocześnie aktualizacje (upgrade) w przyszłych wersjach programu. Posiadanie aktualnego kontraktu serwisowego będzie stanowiło jedyną możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji oraz możliwość korzystania z serwisu technicznego producenta.

SoftBooks jest jedynym dystrybutorem programu Design-Expert® w Polsce


Design-Expert® is a registered trademark of Stat-Ease, Inc., Minneapolis, MN, USA
www.statease.com

Script logo