Intel Parallel Studio XEIntel Parallel Studio XE 2019
Kompleksowy pakiet narzędzi programistycznych, który umożliwia szybkie i łatwe tworzenie nowoczesnego kodu wykorzystując wydajność najnowszych procesorów Intel®. Zestaw narzędziowy Intel upraszcza tworzenie kodu dzięki najnowszym technikom wektoryzacji, wielowątkowości, wykorzystaniu wielu nodów oraz optymalizacji pamięci.

Pakiet zapewnia potężne, spójne programowanie z instrukcjami Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) dotyczącymi procesorów Intel® Xeon® i Xeon Phi ™, a także wsparcie dla najnowszych standardów i zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE).

Composer Edition

Narzędzia pakietu Composer obejmują zarówno kompilatory, biblioteki wydajności oraz zoptymalizowane modele równoległe. Są dostępne w wersji dla C++ , Fortran lub dla obu ww. kompilatorów
  
Professional Edition

Wersja Professional obejmuje wszystkie komponenty wersji Composer oraz dodaje narzędzia do projektowania wątków/prototypów, debugowania i szybkiego dostrajania kodu równoległego. Pakiet dostępny dla C++, Fortran lub dla obu kompilatorów
  
Cluster Edition

Edycja Cluster obejmuje wszystkie narzędzia zamieszczone w edycji Professional oraz dodatkowo bibliotekę MPI do komunikacji wewnątrz klastra wraz z kontrolerem błędów, narzędnia do debugowania i dostrajania kodu równoległego. Pakiet jest dostępny dla C++, Fortran lub dla obu kompilatorów
  
  

 
   Composer Edition

Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for C++, zestaw zawiera:
 • Intel C++ Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Data Analytics Acceleration library (C++, Java)
 • Intel Integrated Performance Primitives (C, C++ only)
 • Intel Threading Building Blocks (C++ only)
 • Intel Math Kernel Library
Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran, zestaw zawiera:
 • Intel Fortran Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Math Kernel Library
Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran with Rogue Wave* IMSL* 7.0
 • Intel Fortran Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Math Kernel Library
 • Rogue Wave IMSL Fortran Library
Intel® Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++, zestaw zawiera:
 • Intel C++ Compiler
 • Intel Fortran Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Data Analytics Acceleration library (C++, Java)
 • Intel Integrated Performance Primitives (C, C++ only)
 • Intel Threading Building Blocks (C++ only)
 • Intel Math Kernel Library
 
   Professional Edition

Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for C++, zestaw zawiera:
 • Intel C++ Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Data Analytics Acceleration library (C++, Java)
 • Intel Integrated Performance Primitives (C, C++ only)
 • Intel Threading Building Blocks (C++ only)
 • Intel Math Kernel Library
 • Intel Advisor XE
 • Intel Inspector XE
 • Intel VTune Amplifier XE
Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran, zestaw zawiera:
 • Intel Fortran Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Math Kernel Library
 • Intel Advisor XE
 • Intel Inspector XE
 • Intel VTune Amplifier XE
Intel® Parallel Studio XE Professional Edition for Fortran and C++, zestaw zawiera:
 • Intel C++ Compiler
 • Intel Fortran Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Data Analytics Acceleration library (C++, Java)
 • Intel Integrated Performance Primitives (C, C++ only)
 • Intel Threading Building Blocks (C++ only)
 • Intel Math Kernel Library
 • Intel Advisor XE
 • Intel Inspector XE
 • Intel VTune Amplifier XE
 
   Cluster Edition

Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition, zestaw zawiera:
 • Intel C++ Compiler
 • Intel Fortran Compiler
 • Intel Distribution for Python
 • Intel Data Analytics Acceleration library (C++, Java)
 • Intel Integrated Performance Primitives (C, C++ only)
 • Intel Threading Building Blocks (C++ only)
 • Intel Math Kernel Library
 • Intel Advisor XE
 • Intel Inspector XE
 • Intel VTune Amplifier XE
 • Intel MPI Library
 • Intel Trace Analyzer & Collector
 • Intel Cluster CheckerInformacje dotyczące Intel Fortran Compiler for Windows:
 • Pracuje z MS Visual Studio 2012, 2013, i 2015
 • MS Visual Studio nie jest wymagane do uruchomienia - środowisko programistyczne Fortran oparte na Microsoft Visual Studio 2013 Shell jest zawarte w pakiecie Composer Edition for Windows (nie zawierają go licencje testowe Trial).Tabela porównawcza wszystkich edycji


Support i aktualizacje
Każda zakupiona licencja Intel gwarantuje dostęp do serwisu Intel® Premier Support przez okres jednego roku. Możliwe jest także wniesienie opłaty za kilka lat dostępu do serwisu „z góry”.

Intel® Premier Support zapewnia:
 • dostęp do wszystkich nowych aktualizacji produktów i ciągły dostęp oraz wsparcie dla starszych wersji produktu
 • możliwość interakcji bezpośrednio i prywatnie z inżynierami firmy Intel, przez tworzenie poufnych zapytań i przykładów kodu
 • reagowanie na konkretne potrzeby produktowe (starsze i nowsze wersje) i zagadnienia techniczne
 • dostęp do forum użytkowników, które obejmuje wszystkie produkty Intela software
 • dostęp do ogromnej biblioteki dokumentów pomocy

Producent oferuje dwie opcje odnawiania kontraktu:
 • SSR Pre-Expiry – kontrakt jest odnawiany przed datą wygaśnięcia poprzedniego Maintenance . Wsparcie dla istniejącego numeru seryjnego zostanie przedłużone o 12 miesięcy, począwszy od daty wygaśnięcia poprzedniego wsparcia.
 • SSR Post-Expiry – opcja dotyczy zamówień składanych w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia kontraktu serwisowego. Nowy 12-miesięczny okres serwisu rozpocznie się od daty złożenia zamówienia.

Ważne
Nie ma możliwości zakupu odnowienia kontraktu, jeśli od daty zakończenia serwisu upłynął ponad rok. Należy wówczas zakupić nową licencję

Script logo