Nowości w wersji 13


Kreator zwiększania przestrzeni projektu
Rozszerz, zmniejszaj lub przesuwaj przestrzeń projektową, aby udoskonalić ją w optymalnym obszarze. Kreator DX13 ułatwia to zarówno dla projektów procesów, jak i mieszanin. Możliwość wykorzystania istniejących danych (lub usunięcie niektórych) aby najlepiej wykorzystać eksperyment!


Regresja Poissona
Użyj regresji Poissona dla dopasowania bardziej precyzyjnych modeli, gdy odpowiedzią są dane liczbowe (dyskretne, nieujemne), takie jak liczba defektów na jednostkę lub liczba wystąpień w okresie.Analiza wielokrotności
Z łatwością modeluj dowolną odpowiedź na różne sposoby, aby łatwo je porównać. Po prostu naciśnij przycisk plus (+) na pasku ‘analiza’ i wypróbuj różne metody redukcji lub transformacji modelu. Wybierz najlepszą analizę do osiągnięcia celów optymalizacji.


Script logo