MultiEdit


MultiEdit jest uniwersalnym edutorem dla programistów posługujących się wieloma narzędziami i językami programowania. Pozwala na pełne dopasowanie środowiska tworzenia oprogramowania do potrzeb użytkownika. Ten profesjonalny edytor zastepic może praktycznie wszystkie inne edytory dzieki czemu programista nie musi się przyzwyczajać do różnych ustawień w różnych środowiskach tworzenia aplikacji. Poniżej zamieszczony jest wykaz najważniejszych cech pakietu MultiEdit

Inteligentna obsługa języków skryptowych i programowania
 • baza znaczników HTML (zawieraja znaczniki i atrybuty HTML 4)
 • znaczniki Miva, ColdFusion, JSP
 • pomoc on-line dla języka HTML
 • możliwość edycji znaczników
 • współpraca z CSE HTML Validator
 • możliwość edycji styli kaskadowych (współpraca z Topstyle)
 • rozszerzone opcje podświetlania znaczników
 • współpraca z wieloma językami: ASP, PHP, Miva, ColdFusion, SQL, TCL, REBOL, PYTHON, VHDL, PERLScript, JavaScript, VBScript

Obsługa hiperlinków
 • automatyczne wykrywanie linków: http://, ftp://, mailto:, file:
 • identyfikacja poprzez podkreślenie
 • uruchamianie wywołania linku bezpośrednio z pliku
 • obsługa funkcji exec: (uruchamianie programów) oraz macro: (uruchamianie makr Multi-Edit)
 • obsługa identyfikatorów: ftp, http, gopher, mailto, news, nntp, telnet, wais, file, prospero, exec, macro

Dodane narzędzia integracyjne:
 • integracja z MS Visual Studio
 • integracja Oracle SQL
 • integracja z Macromedia Cold Fusion Studio
 • inegracja z Homesite
 • obsługa Added Version Control System

Rozwinięcia interfejsu użytkownika:
 • historia auto-wpisów
 • nowe dostępne opcje dla menu File
 • rozwinięte opcje wyszukiwania
 • rozwinięte okno personalizacji
 • nowy Navigation Pane

Unowocześniony manager projektu
 • nowy interfejs użytkownika
 • rozwinięta obsługa FTP
 • lista projektów

Rozwinięcia do multi-znaczników
 • wyświetlanie znaczników w Navigation Pane dla szybkiego dostępu
 • opcja wyświetlania wszystkich znaczników
 • integracja pomiędzy menagerem projektu i możliwością skanowania wszystkich plików projektów
 • przeglądanie znaczników w plikach znaczników
 • skanowanie znaczników

Rozwinięcia możliwości edycyjnych
 • kolorowy edytor dla języka HTML
 • zwiększone możliwości porównywania i łączenia plików
 • możliwość zapamiętania kilku obiektów w schowku
 • wyrównywanie operatorów
 • nowe komendy generowania listy projektu oraz uruchamiania makr

Rozwinięta obsługa języków
 • pełna obsługa: SQL, PL/SQL, TCL, REBOL, COLDFUSION, PYTHON, VHDL, Verilog, C#, Matlab, Scilab, Progress, AutoLisp, HTMLScript

Inne własności:
 • NetCompile
 • rozszeżone opcje drukowania
 • możliwość dołączania funkcji Multi-Edit do menu kontekstowych
 • rozwinięty kompilator makr
 • obsługa COM Client/Server

Główne nowości w wersji 2008
 • Obsługa upiększania kodu dla:
  - ASP, C/C++, C#, CMAC, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSP, PHP, Pascal/Delphi, Perl oraz Python
 • Trzy nowe mapy komend:
  - UltraEdit, EMACS & Windows (MS standard)
 • Nowe opcje w definiowalnych filtrach przeszukiwań
  - Obsługa środowisk wielomonitorowych
  - Możliwość wyświetlania tabulacji w tekście, odstepów i wirtualnych odstępów
 • Bezpośrednia integracja z kilkoma najpopularniejszymi kompilatorami:
  - Systemami VCS i IDE takimi jak Borland Developer Studio 2008 oraz Microsoft Visual Studio 2005
 • Podgląd obrazów w MultiEdit
 • Dodana do paska narzędzi 24-bitowa mapa kolorów
 • Obsługa języka Ruby wraz z tagami XML
 • Maksymalna liczba okien edycji zwiększona do 2048
 • Zmieniony silnik procesów porównań (Scooter Software's Beyond Compare Differ)
 • Zwiększone możliwości importu i eksportu celem lepszego współdzielenia języków, szablonów, makr itp.
 • Nowa dokumentacja
 • Przestrzeń wirtualna dla znaków została zmieniona z 0xFF na 0x01 co rozwiązuje kłopoty z fonatmi rosyjskimi
 • Obsługa TipWin dla języków C, C++, CMac oraz Delphi
 • Obsługa końca linii dla systemów PC, UNIX/Linux oraz Macintosh, nawet w jednym pliku
 • Możliwość zmiany rozmarów okien dialogowych
 • Integracja z Scooter Software's Beyond Compare
 • Evolce Add-on w każdej licencji bez dopłat
 • Integracja z Trita source-code
 • Zaktualizowane okna dialogowe Projektu i Managera Sesji
 • Unowocześniona obsługa dla Telnetu i FTP
 • Architektura programu umożliwiająca dodawanie, modyfikowanie funkcji, interfejsów, manu, okien dialogowych itp.

Script logo