Licencje serwerowe

Oferowane są trzy typy edukacyjnych licencji serwerowych, które są dostępne w wersji dla min. 5-u użytkowników po cały kampus uniwersytecki:
  • Network License - licencja sieciowa, dostępna dla min. 5-u użytkowników. Umożliwia jednoczesne korzystanie z licencji na zakupionej liczbie stanowisk oraz zapewnia dostęp dla dwukrotnie większej liczby klientów.
  • Network Free Floating - licencja sieciowa pływająca dostępna dla min. 5-u stanowisk, która umożliwia jednoczesne korzystanie z odpowiedniej liczby zakupionych licencji, przy nieograniczonej liczbie klientów.
  • University License / Site License - licencja Site license oferowana dla całej uczelni. Zapewnia możliwość nieograniczonego jednoczesnego korzystania z licencji z nieograniczoną liczbą klientów.
Przegląd licencji serwerowych
Typ licencji Network License Network Free Floating University License
Odbiorcy licencji Wydziały uczelni Kampus
Oferowane dla Stała grupa użytkowników Elastyczna grupa użytkowników Kampus
Liczba stanowisk Minimum 5-stanowisk 5 do 100 Nieograniczona
Jednoczesne użycie Ograniczone do liczby zakupionych stanowisk Nieograniczone
Instalacja Podwójna liczba zakupionych stanowisk Nieograniczona
Połączenie przez VPN + + +
Rodzaj licencji Licencja wieczysta lub subskrypcja Wyłącznie subskrypcja
Zalety licencji serwerowych MAXQDA: łatwa administracja licencji dla całych instytucji lub wybranych działów. Studenci i wykładowcy uczelni mogą uzyskać dostęp do licencji przez VPN.
Script logo