SPIP

SPIP™ to zaawansowany pakiet oprogramowania do przetwarzania i analizy obrazów mikroskopowych w nano i mikroskali. Dzięki wysoko zaawansowanym i przydatnym funkcjom, SPIP™ zapewnia badaczom akademickim i działającym w przemyśle zaawansowany zestaw narzędzi do pracy z obrazami mikroskopowymi, w tym wydobywanie danych z większości typów plików mikroskopowych, oczyszczanie i ulepszanie danych, analizowanie pomiarów oraz wizualizację i tworzenie raportów z wyników analiz.

Oprogramowanie służy do innowacyjnych badań w różnych branżach, takich jak farmacja, kosmetologia, inżynieria półprzewodników, produkcja dysków twardych, produkcja polimerów i aluminium. Ponadto SPIP™ jest powszechnie uznawany za standardowe oprogramowanie do badań i edukacji na wiodących uniwersytetach na świecie.


Szeroki zakres zastosowań
SPIP™ obsługuje wiele typów mikroskopów, w tym skaningowe mikroskopy sond (SPM, AFM, STM, SNOM itp.), mikroskopy elektronowe (SEM, TEM), mikroskopy interferencyjne, mikroskopy konfokalne, mikroskopy optyczne.

SPIP™ to pakietowe oprogramowanie oferowane jako podstawowy moduł oraz 13 opcjonalnych modułów dodatkowych. Moduł główny zawiera funkcje podstawowe, takie jak odczytywanie plików, profilowanie i korektę płaszczyzn, natomiast moduły dodatkowe są przeznaczone do określonych celów w zakresie kalibracji, redukcji szumów, analizy i wizualizacji.


Formaty plików

Broszura o SPIP

Wersja demo SPIP

Script logo