Graficalc

GrafiCalc® jest oprogramowaniem, które pozwala użytkownikom na szybką i łatwą konceptualizację, analizę i rozwiązywanie szerokiego zakresu problemów z inżynierii mechanicznej zanim przystąpi się do realizacji szczegółowego projektu w jednej z popularnych aplikacji typu CAD.


Jest to aplikacja, która pracuje z geometrią w taki sam sposób, jak arkusze kalkulacyjne pracują z liczbami. Pozwala on użytkownikom powiązać geometrię i obliczenia w tym samym arkuszu tak, że zmiana jednego aktualizuje drugie automatycznie. Jest to możliwe, ponieważ GrafiCalc Elements łączy dyscypliny parametrycznego szkicowania 2D i "inteligentnych" automatycznych obliczeń graficznych w jednej aplikacji, umożliwiając użytkownikom rozwiązywanie szeregu wyzwań projektowych z niespotykaną łatwością, szybkością i dokładnością.

GrafiCalc może być używany samodzielnie, jak również w połączeniu z Microsoft Office oraz wszystkimi popularnymi aplikacjami CAD na dowolnym komputerze z systemem Vista, XP, Windows 7 lub Windows 8.

Kluczowe korzyści GrafiCalc
 • Możliwość użycia GrafiCalc jako oddzielnego narzędzia do codziennych obliczeń projektowych
 • Możliwość wykorzystania pakietu jako rozszerzenia możliwości Excela i CAD
 • Wykonywanie interaktywnej analizy typu "co jeśli” opcji projektowych
 • Tworzenie, zarządzanie i ponowne wykorzystanie własności intelektualnej

Kluczowe cechy GrafiCalc
GrafiCalc Elements oferuje zbiór funkcji, które zostały udoskonalone w ciągu kilku lat, łącząc najnowszą technologię obliczeniową z cenną wiedzą użytkowników.
 • automatyczne sprawdzanie jednostki i konwersja
 • ciągłe dyskretne podpowiedzi do narzędzi i poleceń
 • precyzję obliczeń zmiennoprzecinkowych
 • kontrolowane myszą opcje Przesuń i powiększ/Pan and Zoom
 • interfejs dokumentu wielokrotnego (MDI) do jednoczesnego wyświetlania wielu arkuszy
 • definiowalne przez użytkownika na wielu poziomach możliwości opcji Undo / Redo
 • definiowalne przez użytkownika biblioteki jednostek
 • praca z jednostkami calowymi i metrycznymi, jak również systemem jednostek zdefiniowanych przez użytkownika

Input Output
 • wbudowany translator DXF
 • możliwość drukowania rysunku bezpośrednio z GrafiCalc Elements
 • wycinanie, kopiowanie i wklejanie informacji z GrafiCalc Elements do schowka Windows
 • system dynamicznej wymiany danych (DDE)/ standard Windows

Narzędzia szkicujące
 • Constraint manager: GrafiCalc Elements zawiera szybkie narzędzie przystosowane specjalnie do modelowania funkcji. Geometria początkowa może zostać wprowadzona w obrębie GrafiCalc Elements, jak również zaimportowana z dowolnego pliku DXF zgodnego oprogramowania CAD za pomocą wbudowanego dwukierunkowego automatycznego translatora.
 • Narzędzia do geometrii: linia, okrąg, łuk, linia łamana, wielokąty itp. Geometria początkowa może być również zaimportowana z dowolnego pliku DXF zgodnego oprogramowania CAD.
 • Narzędzia ograniczające: punkty początkowe, punkty ciężkości, punkty końcowe, styczne, cięciwy, wirtualne punkty przecięcia, On-Entity/Slider, równolegle, prostopadłe i pod ustalonym kątem w stosunku do innej linii.
 • Narzędzia tekstowe: możliwe jest wprowadzanie notatek i adnotacji, a także wykorzystanie wszystkich dostępnych czcionek na komputerze.
 • Narzędzia manipulacyjne: przesuwanie, powiększanie, powiększenie 2X, powiększenie 5X, powiększenie z dopasowaniem, pokaż granicę papieru.


Pomiary automatyczne
GrafiCalc Elements wykorzystuje wymiary liniowe, promieniowe i kątowe, które mogą być ograniczone do pomiaru dowolnego elementu elastycznego modelu. Jeśli intencje projektowe zostaną zmienione, pomiary są aktualizowane automatycznie. Pomiary mogą zostać bezpośrednio włączone w ustawieniach obliczeń w pasku formuł GrafiCalc.

Obliczenia
Pasek formuł: program zawiera typ formuły „wskaż i kliknij”, która jest wykorzystywana do ustalenia dwukierunkowego związku pomiędzy geometrią, wymiarem, wartościami empirycznymi i obliczeniami. Wbudowane funkcje obliczeniowe: program zawiera bibliotekę z 88-ma wbudowanymi funkcjami, które można zainstalować w pasku formuły i programowalny kalkulator.

Script logo