Licencje


Oferowane są dwie wersje programu: Basic Model (darmowa dystrybucja) i Pro Model

Wersja Pro Model jest oferowana w formie:
  • licencji wieczystej – ta wersja umożliwia instalację i aktywację oprogramowania na wszystkich komputerach Użytkownika w jednej lokalizacji oraz dodatkowo zawiera 3-letni kontrakt serwisowy (możliwość korzystania z serwisu technicznego producenta oraz dostęp do materiałów szkoleniowych video i szkoleń internetowych przez okres 3-lat).
  • licencja roczna, która obejmuje: możliwość instalacji i aktywacji oprogramowania na wszystkich komputerach Użytkownika w jednej lokalizacji. Po upływie roku licencja wygasa i można ją odnowić poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty. Ta opcja obejmuje także możliwość korzystania z serwisu technicznego producenta oraz dostęp do materiałów szkoleniowych video i szkoleń internetowych w okresie ważności licencji.Script logo