Genomics Suite

Lasergene Genomics Suite to oprogramowanie do sekwencjonowania nowej generacji (NGS), które zachowuje prostotę, równocześnie zapewniając wszystko, co jest potrzebne do składania genomu, uliniowienia i analizy NGS w jednym zintegrowanym pakiecie.

Pakiet obsługuje wszystkie główne technologie NGS, dzięki czemu można łatwo pracować z danymi dla dowolnego typu projektu NGS

 
Aplikacje składowe Genomics Suit

      

SeqMan NGen
Zestawianie i dopasowanie sekwencji DNA

  
Array Star
Analiza ekspresji i wariantów genów


      

GenVision Pro
Wizualizacja genomów

  
DNA Star
Zestaw narzędzi biologii molekularnej


 
SeqMan NGen
Zestawianie i dopasowanie sekwencji DNA

Oprogramowanie do tworzenia sekwencji następnej generacji, które jest podstawowym elementem pakietu Lasergene Genomics Suite. Pakiet umożliwia szybkie i dokładne tworzenie dowolnego rozmiaru genomu na komputerze.

SeqMan NGen składa dane ze wszystkich głównych platform sekwencjonowania nowej generacji i zapewnia wyjątkowo łatwy w użyciu interfejs, który przeprowadza przez proces składania i analizy sekwencji.

Program jest w pełni zintegrowany z pakietem SeqMan Pro, dlatego zaraz zakończeniu składania genomu, można kontynuować dalszą analizę, w tym odkrycie SNP (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) i zmian InDel z wykorzystaniem bayesowskich modeli statystycznych, identyfikowanie dużych wstawek i delecji, ocena pokrycia, opisywanie konsensusu sekwencji.

SeqMan NGen dostosowuje również dane RNA-Seq, ChIP-Seq i miRNA, jak również dowolną kombinację różnych typów projektów, umożliwiając łatwą, zintegrowaną, analizę po składaniu w ArrayStar zarówno ekspresji genów, jak i danych wariantowych.


 
ArrayStar
Analiza ekspresji i wariantów genów

to potężna aplikacja, która umożliwia analizę szerokiej gamy przepływów pracy od oceny eksperymentów globalnej ekspresji genów, do porównania zmienności sekwencji w dużych grupach próbek genomowych, do analizy RNA-Seq, ChIP-Seq, CNV, miRNA i połączonych projektów przez program SeqMan NGen do składania sekwencji .

Możliwe jest analizowanie wariantów za pomocą łączonych projektów i/lub danych SNP z SeqMan NGen i SeqMan Pro lub zaimportowanie mikromacierzy oligonukleotydowej, aby użyć funkcji mikromacierzy ArrayStar.

Program oferuje narzędzia statystyczne w połączeniu z bogatymi graficznie wizualizacjami, aby wyizolować interesujące Użytkownika zestawy genów lub odmian i zidentyfikować ich znaczenie biologiczne. Interesujące zestawy genów można następnie wysłać do programu GenVision Pro, aby utworzyć i wyeksportować gotowe do publikacji obrazy danych.


 
GenVision Pro
Wizualizacja genomów

Oprogramowanie do wizualizacji gnomicznej. GenVision Pro to najnowszy dodatek do pakietu Lasergene Genomics Suite, który oferuje nowy sposób wizualizacji wyników genomicznych oraz wysokiej jakości, wysoce konfigurowalnych obrazów, które można łatwo eksportować do publikacji. Aplikacja ułatwia wizualizację, przeglądanie i porównywanie wielokrotnego sekwencjonowania genomu, w tym danych połączonych z wielu typów projektów, poprzez pełną integrację z programami SeqMan NGen i ArrayStar. Możliwość wyświetlania i porównywania zbiorów danych obejmujących cały genom dla wielu próbek sprawia, że GenVision Pro jest niezbędnym narzędziem do projektów RNA-Seq, ChIP-Seq i CNV, w których porównuje się pokrycie i wykresy pików i wykorzystuje je do interpretacji ekspresji i regulacji genów.


 
DNASTAR Lasergene Molecular Biology Suite
Zestaw narzędzi biologii molekularnej

Kompleksowy pakiet oprogramowania do biologii molekularnej, spełniający wszystkie potrzeby Użytkownika w zakresie analizy sekwencji. Obsługiwane przepływy pracy obejmują wykonywanie dopasowań wielu sekwencji (multiple sequence alignment) i parami (pairwise alignment), identyfikację genów, zestawianie kontigów sekwencji Sangera, tworzenie wirtualnych klonów, projektowanie starterów i wiele innych.

Wykaz wszystkich aplikacji wchodzących w skład DNASTAR Lasergene Molecular Biology Suite znajduje się na stronie: http://softbooks.pl/dnastar/?molecular-biology-suit,9


Script logo