Skip Navigation
 

JMSL for Java


Biblioteka JMSL for Java jest zbiorem funkcji z zakresu matematyki, statystyki, finansów, data miting napisanych całkowicie w języku Java. Biblioteka JMSL zawiera również techniki znane z sieci neuronowych. Techniki te pozwalają na stosowanie biblioteki w takich dziedzinach jak przewidywanie zachowań modeli na podstawie istniejących danych.

Funkcjonalność matematyczno-statystyczna
 • Funkcje proste
 • Algebra liniowa
 • Układy własne
 • Interpolacja i aproksymacja
 • Programowanie kwadratowe
 • Równania różniczkowe
 • Transformacje
 • Równania nieliniowe
 • Optymalizacja
 • Finanse
 • Funkcje specjalne
 • Statystyka prosta
 • Testy nieparametryczne
 • Regresja
 • Wariancja, kowariancja i korelacja
 • Analiza multiwariacyjna
 • Analiza wariancji
 • Szeregi czasowe i przewidywanie
 • Zgodność dopasowania
 • Funkcje prawdopodobieństwa rozkładu
 • Generator liczb pseudolosowych
 • Sieci neuronowe
Wykresy
 • Punktowy
 • Liniowy
 • High-Low-Close>
 • Kołowy
 • Słupkowy
 • Histogram
 • Logarytmiczny i półlogarytmiczny
 • Obszaru
 • Biegunowy
 • Konturowy
 • Funkcyjny i składany
 • Błędu
 • Pudełkowy
 • Obsługa XML i SVG
 • Czasowy
 • Heat Map
Dokumenty

    Broszura na temat biblioteki JMSL (ang.)
    Zbiór procedur zawartych w bibliotece JMSL(ang.)

 

Nowości w JMSL 5.0

Nowości w biliotece JMSL v. 5.0