Skip Navigation
 

IMSL C


Nowość - wersja 7.0


Biblioteka IMSL C jest zbiorem zaawansowanych procedur matematycznych i statystycznych napisanych w najbardziej popularnym języku programowania C/C++. Rozwiązania funkcji zawartych w bibliotece bazują na sprawdzonych i bardzo wydajnych algorytmach zawartych w bibliotece IMSL Fortran.Typowe obszary zastosowań:
 • Finanse
 • Medycyna i biologia (systemy R & D – Research & Development)
 • Analiza i kontrola procesów produkcyjnych
 • Analiza i optymalizacja danych R & D
 • Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia
 • Funkcje przewidywania brakujących wartości i analiza wariancji różnych typów eksperymentów
 • Nowe algorytmy analizy przeżywalności i niezawodności
Funkcjonalność matematyczna
 • Układy liniowe
 • Analiza układów własnych
 • Interpolacja i aproksymacja
 • Całkowanie i różniczkowanie
 • Równania różniczkowe
 • Transformacje (Fourier’a, LaPlace’a)
 • Równania nieliniowe
 • Optymalizacja
 • Funkcje specjalne
 • Narzędzia
Funkcjonalność statystyczna
 • Funkcje podstawowe
 • Regresja
 • Korelacja i kowariancja
 • Analiza wariancji i projektowanie doświadczeń
 • Analiza danych kategoryzowanych i dyskretnych
 • Statystyka nieparametryczna
 • Testy zgodności dopasowania
 • Szeregi czasowe i przewidywanie
 • Metody multiwariacyjne
 • Analiza przeżywalności
 • Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa
 • Generator liczb pseudolosowych
 • Data Mining
Kluczowe cechy
 • Bezpieczna integracja na serwerach danych i WWW gdzie wykonywanych jest jednocześnie wiele wątków
 • Dokumentacja online – bardzo bogata i stale aktualizowana dokumentacja
 • Technologia dzielenia bibliotek – możliwość korzystania z informacji biblioteki przez więcej niż jednego użytkownika (oszczędność miejsca na dysku i czasu potrzebnego na linkowanie)
 • Elastyczność interfejsu programowania – argumentami funkcji mogą być listy ale wymagane jest podanie tylko niezbędnych argumentów. Pozwala to na bardzo elastyczne metody programowania i zmniejszenie kodu wynikowego programu
 • Obsługa technologii SMP (Simetric Multi Processor) – możliwość znacznego przyspieszenia obliczeń w systemach wieloprocesorowych szczególnie w algebrze liniowej oraz szybkiej transformacie Fouriera
 • Daleko posunięta standaryzacja pozwalająca na zmniejszenie kosztów i czasu potrzebnego do tworzenia aplikacji
 • Komunikaty błędów – dokładne instrukcje na temat błędów przy wykorzystaniu funkcji, a także sugestie możliwych rozwiązań
Obsługiwane platformy
 • PC, Windows, MS Visual Studio, .NET
 • Itanium2, Linux, Intel C++
 • PC, Linux, Intel C++
 • PC, Linux, gcc
 • SUN Solaris
 • IBM AIX
Dokumenty

    Broszura na temat biblioteki IMSL C (ang.)
    Zbiór procedur zawartych w bibliotece IMSL C (ang.)
    Obsługiwane platformy dla IMSL C (ang.)

 

Nowości w IMSL C 7.0

Nowości w IMSL C wersja 7.0