Skip Navigation
 

Rodzina PV-WAVE


Aplikacja PV-WAVE 9.01    -   Nowa wersja

PV-Wave jest językiem programowania używanym do tworzenia i użytkowania aplikacji VDA. Aplikacje te pozwalają użytkownikom na manipulowanie i wizualizowanie danych począwszy od prostych zbiorów do ogromnych baz danych, celem analizy trendów, wykrywania anomalii i innych ważnych kwestii które łatwo pominąć w pobieżnym oglądzie danych. PV-Wave zawiera zaawansowane narzędzia przetwarzania sygnałów i obrazów, importu i eksportu danych, tworzenia wykresów 2D i 3D, histogramów, animacji i inne. PV-Wave dostępny jest w kilku odmianach licencji, z którcyh wersja zaawansowana zawiera procedury biblioteki IMSL Numerical Library.

Broszura na temat PV-Wave


Aplikacja J-WAVE 3.5

JWAVE przeznaczony jest do tworzenia aplikacji analitycznych w środowisku Java. Pozwala na szybką oraz prostą wizualzację i zrozumienie znaczenia danych niezależnie od ich typu i pochodzenia. W JWAVE zaimplementowanych jest wiele technik graficznych takich jak tworzenie wykresów 3D, wykresy 2D, wykresy biegunowe, konturowe, ałupkowe, animacje, histogramy i wiele innych. Dzięki własnosciom technologii Java możliwe jest szybkie zobrazowanie danych i rozprzestrzenienie ich wewnątrz organizacji niezależnie od platformy użytkownika końcowego.

Broszura na temat J-Wave


Aplikacja TS-WAVE 4.0

Aplikacja TS-WAVE ukierunkowana jest analizę szeregów czasowych. Jest to wysoce elastyczne oprogramowanie umożliwiające tworzenie wykresów oraz przetwarzanie porcji danych. TS-WAVE zawiera cztery główne obszary funkcjonalne w jednej aplikacji: analizę czasową, dane tabelaryczne, kreślenie grafiki oraz przetwarzanie paczek danych.

Broszura na temat TS-Wave