Skip Navigation
 

IMSL C#


W dzisiejszych czasach decyzje biznesowe podejmowane muszą być szybko i celnie na podstawie ogromu danych gromadzonych latami. Z użyciem matematycznych i statystycznych algorytmów łatwiejsze staje się rozumienie zależności pomiędzy różnymi zmiennymi w przedsiębiorstwach. Biblioteka numeryczna IMSL C# pozwala na tworzenie zaawansowanych aplikacji analitycznych w środowisku Microsoft .NET Framework. Biblioteka ta zawiera algorytmy, które mogą stać się kręgosłupem narzędzi biznesowych do np. maksymalizacji zysku, optymalizacji produkcji czy też przewidywania zapotrzebowania na wyroby lub usługi firmy.


Zaawansowane analizy numeryczne w środowisku Microsoft .NET Applications
IMSL C# Numerical Library jest biblioteką procedur w całości stworzoną w języku C#, zawierającą zaawansowane funkcje matematyczne i statystyczne dla .NET Framework. Pozwala to programistom języków C# lub Visual Basic™ .NET (VB.NET) na tworzenie w prosty i szybko sposób aplikacji analitycznych dla środowiska .NET dzięki udogodnieniom zawartym w Visual Studio™.

W ten sposób, dzięki bibliotece C# dodany zostaje niejako nowy wymiar analityczny dla języków C# and VB.NET. Jest to zarazem jedyna biblioteka C# zawierająca fukcje analityczne dla tej technologii informatycznej.

Architektura biblioteki IMSL C#


Dokumenty

    Broszura na temat biblioteki IMSL C# Library (ang.)
    Zbiór procedur zawartych w bibliotece IMSL C# Library (ang.)

 

Nowości w IMSL C#

Nowości w bibliotece IMSL C#