Nowości w wersji 7

Licencjonowanie i system operacyjny
 • Natywna 64-bitowa wersja Groundwater Vistas i wszystkich modeli
  • Dostępny w trybie standardowym z ograniczeniami rozmiaru
  • Standardowy tryb obsługuje teraz MODFLOW-USG w normalnych siatkach
 • Wsparcie dla 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu Windows XP, Vista, 7, 8 i 10
 • Klucze HASP (dongle) umożliwiają teraz dostarczanie uaktualnień do programu pocztą elektroniczną (jeśli Użytkownik posiada wersję 6 programu, nie potrzebuje nowego klucza sprzętowego)

Nowe wersje modeli
 • MODFLOW2005 Version 1.12
 • MODFLOW-NWT Version 1.1.2
 • MODFLOW-USG Version 1.3 & Beta Version
 • MT3D-USGS (uaktualnienie dla MT3DMS)
 • MODPATH Ver. 7
 • MODFLOW-Surfact Ver. 4*
  • Zawiera pakiet TMP1 dla przejściowych zmian właściwości hydraulicznych
  • Przepływ zależny od gęstości (Density-dependent Flow)
  • Wsparcie MODHMS dla CHF, OLF, IPT (wersje Professional & Premium)
 • PEST Version 14 (z BEOPEST)
 • PEST_HP dla wysoce sparametryzowanych inwersji
 • Brute Force został uaktualniony do współpracy z dowolną kombinacją MODFLOW / MODPATH
 • AlgoMesh Version 1.2 dostarczany w wersji Professional & Premium

Pakiety i opcje MT3D
 • MT3D-USGS – nowa wersja z USGS
 • Pakiet Contaminant Treatment System (CTS)
 • Pakiet Streamflow Transport (SFT)
 • Pakiet Lake Transport (LKT)
 • Pakiet Unsaturated Zone Transport (UZT)
 • Rozpad łańcuchowy i reakcje EA/ED

Pakiety i opcje MODFLOW
 • MODFLOW-USG opcja umożliwia używanie jedynie aktywnych komórek w celu znacznej redukcji czasu pracy
 • Łączenie sieci zagnieżdżonych i Quadtree w tym samym modelu z MODFLOW-USG
 • Siatki Voronoi i trójkątne dla MODFLOW-USG (tylko wersja Professional i Premium)
 • MODFLOW-USG dual domain transport
 • SAMG Solver for MODFLOW-USG and MODFLOW2005* - stosowany do skutecznego rozwiązywania układów równań liniowych w wielu komercyjnych kodach symulacyjnych
 • Transport zależny od gęstości w wersji Beta MODFLOW-USG
 • Łączenie studni CLN z poliginiami CLN
 • Pakiety ETS i TVM2 w MODFLOW-USG
 • Określony warunek brzegowy Gradientu w MODFLOW-USG
 • Pakiet QRT w MODFLOW-USG umożliwia przepływ powrotny z CLN

Interfejs Groundwater Vistas
 • Klawisz skrótu do włączanie / wyłączania siatek
 • Opcja powiększania do węzła w siatkach niestrukturyzowanych
 • Raport CLN dla MODFLOW-USG
 • Obliczenia bilansu masy obejmujące podłączone sieci liniowe
 • Interfejs komunikacyjny z Rockworks
 • Import/eksport plików linii wielokrotnych CLN

Kalibracja
 • Ułatwienia używania Pest :: Cloud (http://pest.cloud)
 • Czasowe ładowanie punktów pilotażowych
 • Wsparcie dla PEST_HP
 • Nowy zakres docelowy
 • Dostosowanie różnych celów
 • Metoda Standard Monte Carlo w dodatku do Null Space Monte Carlo (zastępuje stochastyczne MODFLOW/MT3D ze starszych wersji)
 • MNW2/CLN Heads - do wielowarstwowej kalibracji

Zmiany w ograniczeniach rozmiaru
 • Wersja Standard jest ograniczona do 1.000.000 komórek i 250 okresów
 • Brak ograniczeń w wersjach Advanced, Professional i Premium
 • Nieograniczona liczba parametrów PEST (w wersji GV6 było ograniczenie do 600)

Script logo